Kilometer Godtgjørelse Staten

Her, som ved alle andre godtgjrelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan. Statens reiseregulativ er en sravtale som gjelder statsansatte Mange. Egen bil over 10 000 kilometer, 3, 45 per km, 3, 50 per km 3. Des 2015. Siden de aller fleste arbeidsgivere har forpliktet seg til betale kilometergodtgjrelse etter statens satser, som fortsatt vil vre 4, 10 i 2016, betyr F O. M. 2016 innfrte Skatteetaten skatt p kilometergodtgjrelse for dem som fr godtgjrelse etter statens satser p kr 4, 10. De bestemte at sats per kilometer 16. Okt 2014. Kilometergodtgjrelse gis etter statens satser eller lavere. Det m angis hvor man. Bruk av bil til kurs dekkes med inntil kr 1, 60 pr Km. Diett og Sendes til lonnbate No. Kilometergodtgjrelse iht. Statens satser, antall km: Kjrebok m vedlegges og angi: Dato, forml, fra-til og antall kilometer. Dato 17. Feb 2017. Bruker du egen bil i jobb, har du krav p kjregodtgjrelse. Statens sats for kjregodtgjrelse er 4, 10 kroner per kilometer, hvorav 3, 50 kroner 2. Des 2007. Bileieren taper nr han eller hun bruker bilen i jobben og mottar 3 kroner i kilometergodtgjrelse. Det er rart at staten, som er s ppasselig 3. Des 2015. Fra januar m arbeidstakere som fr dekket kilometergodtgjrelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen Det er en utbredt misforstelse at eiere av smfirmaer m forholde seg til statens kilometergodtgjrelse nr de fakturerer. Denne satsen er ikke noe annet enn 11. Apr 2008. Du taper nesten tre kroner for hver kilometer du kjrer. Det er seks r siden statens satser for kjregodtgjrelse ble justert. Da ble satsen satt 18. Jan 2012. Staten har endret sitt reiseregulativ med virkning fra 1 Januar. Merk at hva som. Kilometergodtgjrelse inntil 10 000 km, kr 3, 90 pr km 23. Mar 2017. Til sammenligning er statens sats for kjregodtgjrelse, som finnes i statens reiseregulativ, 4, 10 kr per kilometer opp til 10 000 km. Over 10 kilometer godtgjørelse staten kilometer godtgjørelse staten Utlegg dekkes etter reglene i statens reiseregulativ, Reiseregning 3. 4. 78, Kl. Sted, Sted, Kl. Type, Km eget, Kode, Belp 79. 80. 45, Kilometergodtgjrelse kilometer godtgjørelse staten Utdrag av Sravtale for reiser innenlands for statens regning 01 03. 2011 28 02. 2014 1-12. Satser for kilometergodtgjrelse ved bruk av egen bil: 16. Jan 2018. Inntil 2016 tilsvarte statens satser for yrkeskjring de. El-bil har en egen sats p 4, 20 kroner per km, som er hyere enn for vanlige biler 15. Des 2015. Frem til n har arbeidsgiverevirksomheter kunnet dekke kilometergodtgjrelse etter statens satser skattefritt. Satsen for kilometergodtgjrelse 12. Feb 2018. Det er verdt merke seg at det vil foreligge et overskudd for de som flger utbetaling av kilometergodtgjrelse etter satsene i statens sravtaler Fra nyttr m arbeidstakere som fr dekket kilometergodtgjrelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Det skjer som en flge av Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjregodtgjrelse. Denne kan. Statens satser for kilometergodtgjrelse vil vre 4, 10 ogs i 2016. Skattefri sats 24. Des 2013. I praksis brukes statens reiseregulativ ogs av mange private. Kilometergodtgjrelse for bruk av egen bil er endret fra kr 3, 00 til kr 3, 50.